ވިޔަފާރި

ސެލްޓަ އިޝްތިހާރުގެ މީޑިޔާ ވިއު 9.5 މިލިއަނަށް އަރާ: އަލީ ވަހީދު

ސްޕެއިންގެ، ސެލްޓަ ވީގޯގެ ޖޯޒީގައި ރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރު ޖެހުމުން ލިބުނު މީޑިޔާ ވިއު 9.5 މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އައުން ފާހަގަ ކުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލީ ވިދާޅުވީ ސެލްޓަ ވީގޯގެ ޖޯޒީގައި އިޝްތިހާރު ޖެހުމުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފައި ކުރަން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ އިމްޕެކްޓް ފެނިގެން ދާނެ. ސެލްޓަ ވީގޯގައި އިޝްތިހާރު ޖެހީމަ، ލިބުނު މީޑިޔާ ރިވިއުގެ ތަފުސީލް މިހާރު ވަނީ ލިބިފައި. ވަރަށް އަވަހަށް އޭގެ ތަފުސީލް އަޅުގަނޑުމެން ހާމަ ކުރާނަން. ވޯލްޑް ވައިޑް ވިއުސް 9.5 މިލިއަންއަށް އަރާ،" އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ސެލްޓާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރަކު 900،000 ޑޮލަރު ރާއްޖެ ހަރަދު ކުރާނެ އެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް އެގްރީމެންޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދާ މި އެއްބަސްވުމާއެކު ރާއްޖެ އިން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސެލްޓް ވީގޯގެ ޖާޒީ އާއި ސްޓޭޑިއަމާއި އެ ޓީމުން ބޭނުން ކުރާ ޕްރޮޕެޝަނަލް މެޓީރިއަލްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކޮށް އެ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމަށް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރާނެ އެވެ.