ހަބަރު

ލާމްލިންކްގައި އެކްސިޑެންޓެއްވެ ދެމީހަކަށް އަނިޔާ

ލ. އަތޮޅުގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ލިންކް ރޯޑްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ވޭނަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން ފުލުހަށް މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:20 ހާއިރު އެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގަމް މެދުވެރިވީ، އެ ވޭން އަނބުރާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފަހަތުން އައި ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލުގައި ތިބި ދެ މީހުނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިގެން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެއީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ފިރިހެނަކާއި ފަހަތުގައި އިން އަންހެނެކެވެ. ދެ މީހުންގެ ހާލަތު ވެސް ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި ވޭނަށާއި ސައިކަލަށް ވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވެ އެވެ.

އޭރު ވޭން ދުއްވަން އިނީ 53 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އަތުގައި ވެސް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.