ރޭޕް

ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު

Jan 18, 2020
8

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއެކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ބުނީ ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ދެ މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެކަކަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އެ ތުހުމަތު ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އިހުމާލުވި ތުހުމަތު ކުރަނީ ކާކަށް ކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން ރޭ ނެރެފައިވާ ބަޔާނެފައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު ކާފައަށް ކުރެވޭ ކަމަށާއި މުނިކާފައަށް ކުރެވެނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއް ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްސަލައަކީ ނުރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ކުއްޖާ ހުރުމުން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ކައިރިއަށް ފޮނުވާލަން އާއިލާގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅައި ކުއްޖާ ނުދިނުން ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރީ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގައި ހުއްޓާ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އޭނާ ނެރެން މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ ކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ.