ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

ބިދޭސީ ހަބުތަކުން ބަލި އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ!

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ، ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރޭ ޕޮޒިޓްވެފައިވާ 14 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. ޢޭ މީހުންނަކީ ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަނުގައި އެތައް ބަޔަކާއެކު ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ބައެކެވެ. އެ 14 މީހުންނަކީ ވެސް އެއް ހަބަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

ރޭ އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ، ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާއިރު އެ ތަންތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރެޕިޑްރެސްޕޮންސް ޓީމާއި މެޑިކަލް ޓީމް ގުޅިގެން އެފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ. އިއްޔެ ފެށި އެ މަސައްކަތުގައި އެފަދަ ތިން ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސްކްރީން ކުރި އެވެ. ރޭ ޕޮޒިޓްވި މީހުންނަކީ އެގޮތުން އެއް ތަނެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ މީހުނެވެ.

"ފަހުން މި ޕޮޒިޓިވްވި 14 މީހުންނަކީ މިގޮތަށް ސްކްރީން ކުރެވުނު އެއް ތަނަކުން ފެނުނު 14 މީހުން." ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މާލޭގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އެހެން ކަމުން ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

މިހާރުވެސް ހަ ތަނެއް ފުލުހުން މޮނިޓަރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި އެ ތަންތަން މޮނިޓަރު ކުރަމުންދާއިރު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ފިޔަވައި އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަނުމާއި ނުކުމެ ނޫޅެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މާލޭގައި އެފަދަ ގިނަ ތަންތަން ހުރިިއިރު ކޮވިޑް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ ވެސް ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަނުގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން 5000 ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ މަަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ހާލަތު، ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ގޯސް ވެފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިންވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.