ހަބަރު

ތިލަފުށީ ހަމަނުޖެހުން: ހަތް މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

Jun 2, 2020
1

ސިނާއީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ތިލަފުށީގައި މިއަދު ބިދޭސީންތަކެއް ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތް މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް ތިލަފުށީގައި ތިބި ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މެދުވެރި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެކުރިން ވެސް އެމީހުން ވަނީ ތިލަފުށީގައި މުޒާހަރާތައް ކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ތިލަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ދެ ފުލުހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 133 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައިރު އޭގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހަތް ބިދޭސީން ކަމަށާއި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތިލަފުށީގައި ފުލުހަކު، ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ވެސް އަޑުތައް ފެތުރުނެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އެކަން ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފަ އެވެ.