މަރު

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ތިލަފުށީ ބޭރުން ފެނިއްޖެ

Aug 31, 2020

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގެ ބޭރުން ކަނޑުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުމަތީގައި އޮތް ކަމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:30 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުސް އިދާރާގެ ތަހުގީގު ޓީމެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އެ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.