ހަބަރު

އައްޑޫގައި ހުންނަ ރޫޓު ފަޅާލާ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ ރޫޓް ފިހާރަ ފަޅާލައިފި އެވެ.

ރޫޓަކީ ރާއްޖޭގައި ދުންފަތާއި ސިނގިރެޓްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ ރޫޓް ފިހާރަ ފަޅާލާ އެތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ ތަކެތި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފިހާރަ ފަޅާލާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދީ ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ ރޫޓް ފިހާރަ ފަޅާލާފައި މިވަނީ މާލޭގައި ހިންގާ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް މަގުމަތީން ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނިކޮށެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރޫޓު ކުންފުނީގެ 4.5 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޖަމާ ކުރަން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ފޭރެން އުޅެނިކޮށް، އެކަން ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވަނީ އެ ވަގުތު އެތާނގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ބޭންކުގެ ސެކިއުރިޓީންނެވެ.