މާފުށީ ޖަލު

ޖަލު އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

އެއްވެސް މީހެއް ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިނުވާ ކަމަށާ އަދި އެއްވެސް ގައިދީއެއްވެސް ޖަލުން ފިލާފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

މާފުށީން ޖަލުން ގައިދީންތަކެއް ފިލާފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ސާޗް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފުރަތަމަ ހާމަކުރީ ފުލުހުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ކަރެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ސާޗް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ މާފުށި ޖަލު ސަރަހައްދަށް މިރޭ ބޭރުން ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ޖަލު ވަނީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުން އެއްވެސް ގައިދީއެއް ފިލާފައި ނުވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަލު ސަރަހައްދަށް މިރޭ ބޭރުން ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ބެލި ބެލުމުން އެއްވެސް މީހެއް ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް ގައިދީއެއް ޖަލުން ފިލާފައި ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ޖަލު ވަނީ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެވިފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.