އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިދިކޮޅު މުޒަހާރާ ހުކުރު ދުވަހު ފުޅާކޮށްލަނީ

އިދިކޮޅުން ދެ ޕާޓީން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒަހާރާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެ އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފުޅާ މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަނީ "އިންސާފު ކޮބައި؟"ގެ ނަމުގަ އެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނީ އެ މުޒާހަރާއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެއްވެސް ކަމެއްގައި ނުލިބޭ އިންސާފު ހޯދުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާތަކަށް އިންސާފު ހޯދަން ގޮޮވާލައި ޝުއޫރު ފާޅު ކުރާނެ މުޒާހާރާއެއް ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކައިރިން މުޒާރާ ފަށައި ނިންމާނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރި މައްޗަށެވެ.

ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން ރަށްރަށުގައި މި މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު މުޒާހާރަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ވެސް ހޯދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެކި ވަގުތުތަކުގައި އެއްވެ މުޒާރަހަރާ ކޮށްފަ އެވެ.