އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކޮށް ބޭއްވި އެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި 11 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

"އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށީ ހަވީރު އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރި އެވެ. ހަވީރު ބޭއްވި މުޒަހާރާ ރޫޅައިލަން ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އިއްޔެ އާއި ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބުނު އިރު އެކަކު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދީފައި ވެއެވެ

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ދެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

.އިދިކޮޅުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް މަގުމަތީގެ އެއްވުނުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ ހަލާތު ގޯސްވަމުން ދާތީ އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާ ކޮށްފަ އެވެ.