ހަބަރު

މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް

Jan 31, 2021
7

މާލޭގައި މިރޭ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ މާރާމާރީ ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރީންނެވެ. އަނެއް މާރާމާރީ އަސަރީ ހިނގުމުގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރު ސަމާން މިސްކިތް ކައިރިން މިރޭ 7:35 އެހާކަންހާއިރު މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއެކު އެކަން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ މާރާމާރީއެއް ހިންގީ އަސަރީ ހިނގުމުގައި 9:22 ގަ އެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައި ވެ އެވެ. ޒަހަމްކޮށްލާފައި ވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ،