ގއ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ މާރާމާރީ: ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް

Feb 9, 2021

ގއ. މާމެންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެފި އެވެ.

ގއ. މާމެންދޫގައި ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި އިތުރު ޒުވާނަކު ޒަހަމުކޮށްލާފައިވެއެވެ. އެއީ ދެބެއިންނެވެ. މާރާމާރީގައި މަރުވެފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު އުދައްޔުއެވެ.

އުދައްޔުއަށްވެސް ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް ވިލިގިލީގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އުދައްޔު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަަޒުން ބުނީ ޒަހަމުވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ޒުވާނާގެ ހާލުވެސް ސީރިއަސް ކަަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އިތުރު ފަރުވާއަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ބުރަކަށްޓަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ވަނީ ފުންކޮށް ހަމަލާދީފައެވެ. އެ ޒަހަމުތަކާއި ގުޅިގެން ހަށިގަނޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ ފައިބާފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ދެއްވާ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގަން ސީރިއަސް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަަށާ އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން މާދަމާ މާމެންދޫއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. ސީޕީ ވަނީ ތަހުގީގަށް އާންމުންގެ އެހީތެރި ކަމަށްވެސް އެދިފައެވެ.