މާރާމާރީ ހިންގުން

ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އދ. ފެންފުށީގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

އަވަސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާ އަލީ އެވެ. އެ މާރާމާރީގައި އޭނާގެ ބޯ ވަނީ ފަޅައި ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ ފެންފުށީގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލަ ރޭ 8:30 ގައި ރިޕޯޓް ކުރި ކަމަަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި 26 އަހަރުގެ މީހަކު މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ ހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްއިން ލިބޭ ގޮތެއް އަދި ނުވެ އެވެ.