މާޅޮސް

ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޅޮހުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގެނބިގެން މަރުވެފައިވަނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ 5:50 ހާއިރުއެވެ. އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ގެނބިގެން ކުޑަކުދިން މަރުވުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރ. ފައިނުގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރު ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެ ކުއްޖާވެސް ފެނިފައިވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައެވެ.