ރޭޕް

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Apr 17, 2021

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި -- އިއްފަތް ފޭރުނު -- ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ 8:00 ޖެހި އިރު އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޒުވާން ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.