މަރު

މަންމަ މަރުވެ ދަރިފުޅު ގެއްލިއްޖެ

ކަނޑުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލެ އިން ވ އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް އޮޅުވެލި ކައިރިން ނެގި ރާޅެއްގައި ޖެހި ތިން މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގީ ހަވީރު 5:10 ގައެވެ. މި ހާދިސާގައި ލޯންޗުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ. ހަބަރެއް ނުވެ ވަނީ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ ލޯންޗު ވަނީ ގުރައިދޫ ފަޅަށް ވައްދާފައެެވެ.

ގުރައިދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެ ރަށަށް ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އަންހެނެކެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުޑަކުއްޖާގެ މަންމަ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އަވަސްއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ އެ އަންހެން މީހާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެނައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންވެސް ދެންމެ ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ ހާދިސާގައި ގެއްލިފައިވަނިކޮށް ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މަރުވެފައިވަނީ އަންހެނެއް. އަންހެން މީހާ ގުރައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް

ސިފައިން ނެރެފައިވާ ދެންނެވުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި އާއިލާއިން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކ. އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގެ އިރުދެކުނުން ނޯޓިކަލް މޭލެއް ބޭރުންނެވެ.

ކުއްޖާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް ސިފައިންނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

"މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކޯސްޓްގާޑްގެ މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވަނީ 5:10 ގައެވެ. ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޝަހީދު އަލީ މިހާރު ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ،"

ކުއްޖާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ހަބަރެއް ވޭތޯ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުންނާއި އެ ހިސާބުގެ ރަށްތަކުން ބަލައިދިނުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ އެދިފައެވެ.