ކޯސްޓް ގާޑް

ނާހިދާގެ ހަށިގަނޑު މާލެއަށް، ދަރިފުުޅު ނުފެނޭ

ގަދައިގައި މާލެއިން ފުރައި އިއްޔެ ވ. ފުލިދޫއަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ބަންޑުން ޖެހި ލޯންޗުން ކަނޑަށް ގެއްލުނު ކުޑަ ކުއްޖާގެ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ދިވެހި ކޯސްޓްގާޑުން ބުންފި އެވެ.

ލޯންޗް ބަންޑު ޖަހާލި ހާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގެއްލުނު ކުޑަ ކުއްޖާގެ މަންމަ، މ. ގްރީން ޕީކު، މަރިޔަމް ނާހިދާ އެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު 5:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ރާުޅުގައި ޖެހި ލޯންޗު ބަންޑުން ޖެހީ ކ. އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގެ އިރުދެކުނު ބޭރަށެވެ.

ހާދިސާއަށް ފަހު ކުޑަކުއްޖާ އިއްޔެއިން ފެށިގެން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. ކޯސްޓްގާޑުން މިއަދު ބުނީ އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް 10 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ އެ ކުއްޖާގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ވޭތޯ ބަލައިދޭން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރާއި އެ ހިސާބުގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް އެދިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާ ފެނޭތޯ ބަލަމުން އަންނައިރު އެ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ކަނޑު ގަދަ ކަމަށް ވެސް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މާލޭން ފުލިދޫއަށް 12 މީހުނާއެކު އިއްޔެ ދަތުރު ކުރީ "ޑްރީމް ސްޕީޑް 2" އެކެވެ. އެ ލޯންޗު ބަންޑުން ޖެހީ އޮޅުވެލި ކައިރިން ނެގި ރާޅެއްގައި ޖެހިގެނެވެ. އެ ހާދިސާގައި ތިން މީހުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނެވެ. އެއީ ލޯންޗުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ތިބި ނާހިދާ އާއި އޭނާގެ ދެ ކުދިންނެވެ. އޭގެެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވި އެވެ. ކަނޑުން ނެގުނު ނަމަވެސް ނާހިދާ މަރުވީ އެވެ. ގެއްލުނީ އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅެވެ.

ލޯންޗު ބަންޑުން ޖެހި ހާދިސާއަށް ފަހު ސަލާމަތްވި އެންމެން ރޭ ގެންދިޔައީ ކ. ގުރައިދޫ އަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި މަރުވި ނާހިދާގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފަ އެވެ.