މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ސައްހަ ނޫން ޑޮލަރާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސައްހަ ނޫން ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ 10 ދުވަސް ދީފަ އެވެ.

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަތުން ފެނުނު ސައްހަ ނޫން ޑޮލަރުގެ ފޮޓޯއެއް ފުލުހުން ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އޭނާ ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑޮލަރު ލިބުނީ މީހަކަށް ކޮށްދިން މަސައްކަތެއްގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެއީ ސައްހަ ނޫން ޑޮލަރެއްކަން އެނގުނީ މާރުކުރަން ދިނުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.