އަހުމަދު އުދައްޔު

އުދައްޔުގެ މަރު: މިހާތަނަށް ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ރޭ ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 27 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރު އަދި 18 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ ފަހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަކީ އުމުރުން 25 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީވެސް ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ވަރުގަދަ، ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ރޭ މަރާލި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.