ބިދޭސީން

ހައްޔަރުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުސް އިދާރާއިން މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ބުނީ އެ މީހާ އަކީ ވިލިމާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ހުރި މީހެކެވެ. އޭނާ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އޭނާ އަމިއްލައަށް މަރުވި ގޮތުގެ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ. އަދި އެ ބިދޭސީ މީހާ އޭނާ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރީ ކީއްވެގެންކަން ވެސް ފުލުހުން ބުނެދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަދި ބުނީ އެ މަރާ ގުޅޭ ކަންކަން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.