ނައީމާގެ މަރު

ނައީމާގެ މަރު: ފުލުހުން އިތުރު ސަރަހައްދެއް ބަލަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނ. މަނަދޫ، އަންނާރުމާގެ، ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން އެ ރަށުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް އެ ސަރަހައްދު ބަލައިފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ނައީމާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިތެރޭ ތަޅުންގަނޑުމަތީގައި އަނިޔާތަކަކާއެކު އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

މަނަދޫއިން އަވަސްއަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އޮންނަ ގޯޅިން ފެށިގެން ސަރަހައްދެއް ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

"އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން، އެ ސަރަހައްދަށް މީހަކު ވަންނަ އުޅޭނަމަ ފުލުހުން ހުއްޓުވާ،" މަނަދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހާއްސަ ތަހުގީގު ޓީމަކާއި ފޮރެންސިކް ތަހުގީގު ޓީމެއްގެ އިތުރުން ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓެއް މަނަދޫގައި މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ނައީމާގެ މަރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހޮމިސައިޑް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ނެގުމަށްފަހު ނައީމާގެ ހަށިގަނޑު އިއްޔެ ހަވީރު މަނަދޫގައި ވަނީ ވަޅުލާފަ އެވެ. ނައީމާ ވަޅުލީ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނުހަދަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނައީމާގެ ހަށިގަނޑުން ފުލުހުން ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.