އަހުމަދު ނަދީމް
ރިޕޯޓަރެއް

އަހުމަދު ނަދީމް ނޫސްވެރިކަން ފެށީ 2006 ވަނަ އަހަރު ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "ފިނި ޕޭޖް" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން މެގަޒިންއެއް އުފައްދައި އޭގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.